Video
Příměstské tábory 2024

Představení Legenda o konci světa


Ve vzpomínkách se vracíme k dětskému představení Legenda o konci světa, které bylo závěrečným představením naší taneční školy v červnu 2017. Vystupovaly zde pouze děti z našich kurzů, a to v celkovém počtu 145 dětí ve věku od 4 do 16 let v jednom představení. Divákům jsme umožnili nahlédnout do celoroční práce našich dětí a do široké škály všech tanečních stylů, se kterými se mohou děti v Tančírně potkat. Závěrečná píseň Michaely Tomešové byla pro ně nejen překvapením, ale tou nejkrásnější odměnou. Ještě jednou moc děkujeme všem dětem, byly jste naprosto úžasné! Děkujeme také lektorům, rodičům a všem zúčastněným za pomoc a trpělivost, která byla v tomto tak velkém projektu často zapotřebí a také všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné takto rozsáhlý projekt zrealizovat.