Video
Dětské kurzy - nová sezóna 2024/2025

PŘEDSTAVENÍ KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE


Ve vzpomínkách se vracíme k dětskému představení Královna černé magie, které bylo závěrečným představením naší taneční školy v červnu 2019. Vystupovaly zde pouze děti z našich kurzů, a to v celkovém počtu 150 dětí ve věku od 4 do 17 let v jednom představení. Divákům jsme umožnili nahlédnout do celoroční práce našich dětí a do široké škály všech tanečních stylů, se kterými se mohou děti v Tančírně potkat. Ještě jednou moc děkujeme všem dětem, byly jste naprosto úžasné!

Děkujeme také lektorům, rodičům a všem zúčastněným za pomoc a trpělivost, která byla v tomto tak velkém projektu často zapotřebí a také všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné takto rozsáhlý projekt zrealizovat.