Video
Příměstské tábory 2024

Představení Ledové království II.


Ve vzpomínkách se vracíme k dětskému představení Ledové království II., které bylo závěrečným představením naší taneční školy v červnu 2023. Vystupovaly zde pouze děti z našich kurzů, a to v celkovém počtu 120 dětí ve věku od 4 do 19 let v jednom představení. Divákům jsme umožnili nahlédnout do celoroční práce našich dětí a do široké škály všech tanečních stylů, se kterými se mohou děti v Tančírně potkat. Ještě jednou moc děkujeme všem dětem, byly jste naprosto úžasné!

Děkujeme také lektorům, rodičům a všem zúčastněným za pomoc a trpělivost, která byla v tomto tak velkém projektu často zapotřebí a také všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné takto rozsáhlý projekt zrealizovat.