Video
VYPSÁNY NOVÉ KURZY PRO DOPĚLÉ OD 8. 4. DO 13. 6. 2024

Představení Ledové království


S příjemným mrazením se ve vzpomínkách vracíme k dětskému představení Ledové království, které bylo závěrečným představ ením naší taneční školy v červnu 2016. Vystupovaly zde pouze děti z našich kurzů, a to v celkovém počtu 125 dětí ve věku od 4 do 16 let v jednom předst avení.Divákům jsme umožnili nahlédnout do celoroční práce našich dětí a do široké škály všech tanečních stylů, se kt erými se mohou v Tančírně potkat. Závěrečná píseň Moniky Absolonové byla pro ně nejen překvapením, ale tou nejkrásnější odměnou. Ještě jednou moc děkujeme všem dětem, byly jste naprosto úžasné!

Děkujeme také lektorům, rodičům a všem zúčastněným za pomoc a trpělivos t, která byla v tomto tak velkém projektu často zapotřebí a také všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné takto rozsáhlý projekt zrealizovat.