Video
Dětské kurzy - nová sezóna 2024/2025

Představení Kráska a zvíře


Ve vzpomínkách se vracíme k dětskému představení Kráska a zvíře, které bylo závěrečným představením naší taneční školy v červnu 2018. Vystupovaly zde pouze děti z našich kurzů, a to v celkovém počtu 150 dětí ve věku od 4 do 17 let v jednom představení. Divákům jsme umožnili nahlédnout do celoroční práce našich dětí a do široké škály všech tanečních stylů, se kterými se mohou děti v Tančírně potkat. Ještě jednou moc děkujeme všem dětem, byly jste naprosto úžasné! Děkujeme také lektorům, rodičům a všem zúčastněným za pomoc a trpělivost, která byla v tomto tak velkém projektu často zapotřebí a také všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné takto rozsáhlý projekt zrealizovat.