Foto
Vánoční Tančírna s Jitkou Šorfovou

Taneční příměstský tábor

Fotografie z tanečních příměstkých táborů, které se konaly 19. 8. - 23. 8. 2013 a 26. 8. - 30. 8. 2013.