Novinky
Vypsány nové kurzy pro dospělé září - listopad 2023

Organizace kurzů v době státních svátků 1. 5. a 8. 5. 2023


Organizace kurzů v době státních svátků 1. 5. a 8. 5. 2023

Ve státní svátky v pondělí 1. 5. a 8. 5 neprobíhají dětské kurzy.

Dospělé kurzy probíhají dle rozvrhu beze změny.
Výjimka je kurz Charleston, který v tyto termíny neprobíhá.