Novinky
Vypsali jsme dětské a dospělé kurzy 2021/2022
Mimořádná opatření Covid-19

Mimořádná opatření Covid-19


 

Děti - mohou navštěvovat kurzy do počtu 20 osob bez prokázání bezinfekčnosti a čestného prohlášeni o Covidu atd.
Dospělí - podepíší na místě před každou lekcí čestné prohlášení, ve kterém je zřejmé, že dotyčný splňuje jednu z následujících podmínek.

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá četsným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Při lekci není potřeba mít zakrytá ústa. Ve společných prostorách, prosím, používejte respirátor. Při příchodu u vstupu použijte dezinfekci na ruce. Dezinfekce na ruce je také na toaletách, recepci a před tanečními sály. Dodržujte rozestupy.