Novinky
VYPSÁNY NOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ LISTOPAD 2023 - LEDEN 2024

Mimořádná opatření Covid-19 platná od 22. 11. 2021


Podmínky pro vstup do Tančírny

Platné od 22. 11. 2021

Pro vstup do tanečního studia nebo kavárny je potřeba splňovat jednu z níže uvedených podmínek uvedenou v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví:

Dětské kurzy:
Všechny dětské kurzy splňují podmínku, že tančíme v neměnném kolektivu do 20 osob, není třeba se prokazovat bezinfekčností.
V případě, že se Vaše dítě necítí dobře, prosím na lekci ho neposílejte.

Dospělé kurzy a open class lekce:
Od pondělí 22. 11. je nutné se při vstupu na kurz/lekci prokázat platným certifikátem o očkování, kdy od doby podání uplynulo nejméně 14 dní nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid 19 do 180 dní od nákazy.

Antigenní testy již nestačí a PCR testy platí pouze pro výjimky viz níže.

Potvrzení o absolvování PCR testu s platností nejdéle 72 hodin mohou doložit osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci a doloží to lékařským potvrzením nebo
osoby, které podstoupily očkování v jednovávkovém schématu a od doby podání ještě neuplynulo 14 dní nebo v dvoudávkovém schématu jim nebyla dosud podána druhá dávka nebo od podání druhé dávky v dvoudávkovém schématu neuplynula doba 14 dnů.

Pro návštěvu naší kavárny platí stejná pravidla jako pro návštěvu kurzů a open class lekcí.

ZÁROVEŇ I NADÁLE PLATÍ POVINNOST MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORECH.